Osvobození je nutno vykládat restriktivně

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 25. července 2018, ve věci C-5/17 , DPAS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Osvobození je nutno vykládat restriktivně
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M
<