Co je to použité zboží

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 11. července 2018, ve věci C-154/17 , E LATS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Co je to použité zboží
Ing.
Jan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty