Daňová exekuce prodejem movitých věcí (věci, které se rychle kazí)

Vydáno: 4 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2018, č. j. 7 Afs 100/2018-29

Daňová exekuce prodejem movitých věcí (věci, které se rychle kazí)
JUDr.
Milan
Podhrázký
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád