K soudnímu přezkumu platebního výměru (po nabytí právní moci na základě ukončení přezkumného jednání dle insolvenčního zákona)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. 1 Afs 141/2017-34

K soudnímu přezkumu platebního výměru (po nabytí právní moci na základě ukončení přezkumného jednání dle insolvenčního zákona)