Náležitosti výroku zajišťovacího příkazu a soudní přezkum

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2018, č. j. 9 Afs 69/2017-75

Náležitosti výroku zajišťovacího příkazu a soudní přezkum
JUDr.
Milan
Podhrázký

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád