Stop podvodům

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 7. března 2018, ve věci C-159/17 , Dobre, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Stop podvodům
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.