Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 28. února 2018, ve věci C-672/16 , IMOFLORESMIRA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty