Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 28. února 2018, ve věci C-387/16 , Nidera, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
Článek 183 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být ve spojení se zásadou daňové neutrality vykládán v tom smyslu, že brání snížení částky úroků obvykle vyplatitelných na základě vnitrostátního práva z nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, u něhož nedošlo k vrácení v příslušné lhůtě, pokud k takovému snížení dojde z důvodů okolností nezávislých na vůli osoby povinné k dani, jako je například výše částky těchto úroků ve vztahu k částce nadměrného odpočtu daně z přidané, období, po které nebyl nadměrný odpočet daně vrácen, a důvody, proč nedošlo k vrácení, jakož i skutečné ztráty vzniklé osobě povinné k dani.
Společnost Nidera následně požádala o zaplacení úroků z důvodu počátečního zamítnutí vrácení nadměrného odpočtu DPH. Finanční správa vyplatila úroky, ale v nižší výši než společnost žádala. Podle společnosti Nidera měly být úroky vyplaceny od data zahájení daňové kontroly.
Rozsudek je vhodný zejména pro ty, kteří se dosud nesmířili s různými omezeními, která jsou postupně modifikována v § 254a daňového řádu. Kordárnou tedy spory neskončily, ale budou pokračovat v otázce souladu uvedeného § 254a daňového řádu, v konkrétním znění, s judikaturou SDEU. Přezkumu bude zcela jistě podléhat i výše úroků.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád