Splatnost penále daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-26

Splatnost penále daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.