Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 9 Afs 52/2017-26

Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků
JUDr.