Dodání PHM do jiného členského státu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 21. února 2018, ve věci C-628/16 , Kreuzmayr, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Dodání PHM do jiného členského státu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty