Subdodávka veřejnoprávní činnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 22. února 2018, ve věci C-182/17 , Ntp. Nagyszénás, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Subdodávka veřejnoprávní činnosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty