Vracení DPH po lhůtě

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. prosince 2017, ve věci C-500/16 , Caterpillar Financial Services, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Vracení DPH po lhůtě
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty