Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2018, č. j. 3 Afs 250/2016-40

Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček
JUDr.
Milan
Podhrázký,