K povinnosti hradit úrok z prodlení

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2017, č. j. 10 Afs 34/2016-80

K povinnosti hradit úrok z prodlení
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád