Stížnost (žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti) jako podmínka zásahové žaloby

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017, č. j. 1 Afs 58/2017-42

Stížnost (žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti) jako podmínka zásahové žaloby
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.