K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2017, č. j. 4 Afs 140/2017-54

K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan