Posuzování předmětu daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2017, č. j. 2 Afs 192/2017-26

Posuzování předmětu daně z příjmů
JUDr.
Milan
Podhrázký,