Otázky a odpovědi: DPH při fakturaci správy bytového domu

Vydáno: 1 minuta čtení

Bytový dům je ve vlastnictví tří fyzických osob. Jeden z vlastníků spravuje bytový dům a fakturuje měsíčně správu bytového domu ve výši 30 000 Kč. Pokud se tento vlastník stane plátcem DPH, jak v tomto případě vystavit fakturu? Celková faktura je na 30 000 Kč, podíl každého vlastníka na výdajích na správu je 10 000 Kč. Je předmětem fakturace vlastní podíl na výdajích na správu? Bylo by správné vystavit fakturu na 20 000 Kč se sazbou 21 % a 10 000 Kč se sazbou 0 % (není předmětem DPH)?

Otázky a odpovědi: DPH při fak

Související dokumenty