Vrácení úroku z odpočtu DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2017, č. j. 9 Afs 286/2017-26

Vrácení úroku z odpočtu DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád