Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 15. listopadu 2017, ve věci C-507/16 , Entertainment Bulgaria System, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K před

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty