Podstatná změna

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 16. listopadu 2017, ve věci C-308/16 , Kozuba Premium Selection, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Podstatná změna
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.