Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, čj. 10 Afs 122/2017-50

Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu)
JUDr.
Milan
Podhrázký,