Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2017, čj. 5 Afs 27/2017-45

Úrok z neoprávněného jednání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K p

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád