Lhůta pro registraci plátce DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2017, čj. 10 Afs 329/2016-51

Lhůta pro registraci plátce DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.