Prominutí příslušenství daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2017, čj. 2 Afs 62/2017-37

Prominutí příslušenství daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád