Prodání a práce na zboží před jeho dodáním do jiného členského státu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 26. července 2017 ve věci C-386/16 , Toridas, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Prodání a práce na zboží před jeho dodáním do jiného členského státu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty