Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. září 2017 ve věci C-132/16 , Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.