Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2017 ve věci C-633/15 , London Borough of Ealing, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.