Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 6. července 2017 ve věci C-254/16 , Glencore Grain Hungary, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád