Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2017, čj. 6 Afs 224/2016-40

Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád