Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2017, čj. 2 Afs 347/2016-59

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád