Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2017, čj. 7 Afs 68/2017-36

Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.