Aplikace přímého účinku směrnice

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 15. února 2017, ve věci C-592/15 , British Film Institute, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Aplikace přímého účinku směrnice
Ing.

Související dokumenty