Absence zápisu v registru plátců DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. února 2017, ve věci C-21/16 , Euro Tyre, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Absence zápisu v registru plátců DPH
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty