Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2017, čj. 10 Afs 128/2016-68

Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení
JUDr.
Milan
Podhrázký