Ochrana daňového subjektu před neukončením zajištění daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2017, čj. 1 Afs 88/2017-39

Ochrana daňového subjektu před neukončením zajištění daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.