Pořadí úhrady daně (splatná daň)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2017, čj. 5 Afs 97/2015-26

Pořadí úhrady daně (splatná daň)
JUDr.
Milan