Řízení holdingu jako ekonomická činnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 12. ledna 2017, ve věci C-28/16 , MVM, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Řízení holdingu jako ekonomická činnost
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.