Zdanění veřejnoprávních subjektů

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. ledna 2017, ve věci C-344/15 , National Roads Authority, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Zdanění veřejnoprávních subjektů
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 13 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že v takové situaci, o jakou jde v původním řízení, veřejnoprávní subjekt, který vykonává činnost spočívající ve zpřístupnění silnice proti zaplacení mýtného, konkuruje soukromým subjektům, které vybírají mýtné na jiných zpoplatněných silnicích na základě dohody uzavřené s dotyčným veřejnoprávním subjektem podle vnitrostátních právních předpisů.
V České republice vybírá KAPSH jménem státu, tedy správně bez DPH. Naopak na Slovensku si kvůli tomu založili společnost, takže stejné mýto DPH podléhá. V České republice by mohl tento spor vzniknout např. u poplatku za ověření podpisu. Na obecním úřadu je tento poplatek o 7 Kč levnější než u notáře, což jistě může vyvolat znevýhodnění služeb notáře.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty