Zdanění veřejnoprávních subjektů

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. ledna 2017, ve věci C-344/15 , National Roads Authority, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Zdanění veřejnoprávních subjektů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty