Zdanění autorských poplatků OSA

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 18. ledna 2017, ve věci C-37/16 , SAWP, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Zdanění autorských poplatků OSA
Ing.
Jan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty