Zamezení dvojího zdanění

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2017, čj. 2 Afs 166/2016-35

Zamezení dvojího zdanění
JUDr.
Milan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů