Vznik povinnosti hradit penále

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2017, čj. 1 Afs 250/2016-48

Vznik povinnosti hradit penále
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.