Soudní přezkum zajišťovacích příkazů

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 4. 2017, čj. 1 Afs 4/2017-40

Soudní přezkum zajišťovacích příkazů
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D