Zajištění daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, čj. 2 Afs 239/2015-66

Zajištění daně
Judr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád