Vznik nároku na úrok z nadměrného odpočtu

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2017, čj. 6 Afs 3/2017-39

Vznik nároku na úrok z nadměrného odpočtu
Judr.
Milan
Podhrázký

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád