Vstupují úroky do základu daně?

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. prosince 2016 ve věci C-208/15 , Stock ’94, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Vstupují úroky do základu daně?
Ing.
Jan
Rambousek