Sport jako ekonomická činnost

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 10. listopadu 2016 ve věci C-432/15 , Baštová, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Sport jako ekonomická činnost
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
K předpisům:
-