Příležitostné finanční služby

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. prosince 2016 ve věci C-378/15 , Mercedes Benz Italia, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Příležitostné finanční služby
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.