Podmínky přemístění zboží

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. října 2016 ve věci C-24/15 , Plöck, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Podmínky přemístění zboží
Ing.
Jan
Rambousek

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty